همراه : ۰۹۱۲۱۱۰۴۳۸۹

فروش قیر پاسارگاد

فروش قیر پاسارگاد ، قیر پرفروشترین ماده حاصل پالایش نفت خام بوده و از میان تولیدکنندگان فراوان قیر در ایران قیر شرکت پاسارگاد دارای کیفیت برترمیباشد و شرکت قیر تهران پاسارگاد عامل فروش قیر پاسارگاد بصورت مستقیم و بیواسطه میباشد.


فروش قیر پاسارگاد به دو صورت امکان پذیر میباشد که در روش اول کسانی که دارای کد بورسی و مجوز خرید قیرمیباشند با مراجعه به یکی از کارگزاری های بورس قیر درخواستی خود را خریداری نمایند و در روش دوم بصورت مستقیم و بدون نیاز به کد بورسی و تشریفات اداری با مراجعه به شرکت قیر تهران پاسارگاد قیر مورد نیاز خود را زیر قیمت بورس خریداری نمایند.

ورودی غیرمعتبر
ورودی غیرمعتبر
ورودی غیرمعتبر
ورودی غیرمعتبر
ورودی غیرمعتبر
Invalid Input