همراه : ۰۹۱۲۱۱۰۴۳۸۹

قیمت وکیوم باتوم

قیمت وکیوم باتوم

نتیجه رقابت وکیوم باتوم 1400/

 

قیمت وکیوم باتوم تهران       

وکیوم باتوم معمولی:  يال

 

وکیوم باتوم مرغوب:  ریال

 

منظور از وکیوم باتوم مرغوب ، VB پالایشگاه بندرعباس و شیراز می باشد.

 

تبریز : ریال 

 

شیراز : ریال

 

بندرعباس   ریال

 

نتیجه رقابت وکیوم باتوم اصفهان :   ريال

 

نرخ ها بدون احتساب مالیات و هزینه های جانبی می باشد.