همراه : ۰۹۱۲۱۱۰۴۳۸۹

قیمت قیر تهران

قیمت قیر تهران

 قیمت قیر در تهران 70.000 ريال

 

نرخ فوق بدون احتساب مالیات و هزینه های جانبی می باشد.

 قیر یک ماده چسبنده است که از هیدروکربن های پیچیده تشکیل شده است. این ماده با ویسکوز بالا شامل عناصری مانند کلسیم، آهن، گوگرد و اکسیژن است که دارای توانایی قابل توجهی برای تغییر تغییرات دما است. در دمای پایین، این ماده سفت و شکننده است، در دمای اتاق، انعطاف پذیر است و در دمای بالاتر قیر جریان های می یابد. قیر اولین بار برای ابزار سنگی حدود 40،000 سال پیش توسط نئاندرتال های پالئولیت میانی استفاده شده است.